קורס קבלה למתחיל קדושה וקליפות ישראל והאומות ג ד

6