קבלה

#קבלה #חכמת #הקבלה #תורת #קבלה קבלה היא תורת הסוד והנסתר, שבמשך אלפי שנים עברה בסתר מרב לתלמיד, ובמאות השנים האחרונות התחילה להתפרסם גם לפשוטי העם. ספר הזוהר הקדוש הוא ספר היסוד של הקבלה. עיקרה של הקבלה הוא בירור בניין העולמות והשתלשלותם. עיקרה – לימוד קבלה: הלומדים תורה ללא חכמת הקבלה עושים את התורה יבישה, וכל החסד שהם עושים בלימודם אינו אלא לטובת עצמם, הם גורמים עניות וחורבן וביזה והרג ואבדון לעולם, תורתם אינה לשמה, ובעוון זה אורך גלותנו וכל הצרות הנמשכות ממנה. #תיקוני #הזוהר