מראה לנשמה פרשת בא עשר המכות באספקלריית הקבלה חסידות

8