הקדמה תיקוני הזוהר – מעלות הסולם

4

הקדמה תיקוני הזוהר – והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע | א-י