צהלי קולך עניה ענתות – סיכום הזוהר היומי – מהרב משה ישר

הדף היומי בזוהר הקדוש, פרשת נח, עמודים ל"א-ל"ג, מתוך שיעור הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:
מהו התנאי שהאדם יוכל לשמוח?

סיכום השיעור :

מאמר "צהלי קולך – עניה ענתות"

במאמר זה מספר לנו הזוהר הקדוש על "בת גלים", שהיא המלכות, ונקראת גלים. כאשר מקבלת אור חכמה, דהיינו במצב שהאדם מאושר, נקרא גלים.
לכן אומר, "צהלי קולך", כי מקבלת את אורו יתברך.

נשאלת השאלה:
האם האדם יכול לקבל את אור הבורא, ללא תנאי?

משיב, שהאדם נמדד דווקא בזמן העניות, כאשר המלך אינו נותן.

שם בודקים את האדם האם קשור הוא בברית.
בודקים האם במצב זה, קשור הוא באמונה בבורא יתברך.
אם דבוק הוא בקב"ה בזמן הזה, אז יכול הוא להיות בבחינת "צהלי קולך בת גלים".

על כן, אל לנו לחפש את הקב"ה רק בזמן ה"עשירות", כי נמדדים אנו בעיקר בזמן ה"עניות"!!!
 
יום טוב.

—–

להצטרפות לסיכום שלח סמס/ואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר: 0542142421. תודה