מה טמון בסגולה של אמירת "יהא שמיה רבה"? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב יוני כהן

דף היומי בזוהר, פרשת נח עמודים כ"ה-כ"ז, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

איזו סגולה נפלאה טמונה באמירת "יהא שמיה רבה" בקול רם?

סיכום השיעור:
אומר לנו הזהר הקדוש, שבעת שהאדם עונה בקול רם "יהא שמיה רבה" שבקדיש, בכוחו להוציא נשמות רשעים מהגהינום.

עלינו להבין: מהו "בקול רם"?
תשובה: על ידי קו אמצעי, שיש בכוחו לחבר ימין ושמאל, וזה דווקא על ידי הגדלת הבורא בעינינו.

מבחינה נפשית, הרשעים שבגהינום הם רצונות פגומים ותאוות אסורות שהאדם, מחד, לא רוצה לפעול, אך מאידך, אין הוא מסוגל להתגבר עליהם. מה יעשה? בעת אמירת "יהא שמיה רבה" יכוון ויחשוב כמה הבורא גדול וכמה הוא קטן, וזו סגולה להתבייש מפני ה' כשהוא יבוא לחטוא. בושה כזו יכולה לתת לנו כח להתגבר ולהוציא את הרשעים שבנו מהגהינום.