מהו הדין בראש השנה? ומה עניין ארבעת המינים בסוכות? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב ישראל לנג

הדף היומי בזוהר, פרשת נח, עמודים ל"ד-ל"ו, מתוך שיעורו הרב אדם סיני שליט"א.

 

שאלות:
מדוע נוטלים את ארבעת המינים דווקא בסוכות?
מהו הדין בראש השנה?
מהו סדר התיקון של הדין?

 

סיכום השיעור:

כשחכמי הזוהר הלכו בדרך, פגשו יהודי אחד. שאל אותם היהודי, מדוע נוטלים ארבעת המינים רק בסוכות, הרי זה כח שצריך כל השנה?

 

עונה להם, דווקא בזמן הזה יש את האפשרות לעם ישראל לשלוט על השרים של 70 אומות העולם. זאת כמו שכתוב:"אזי עבר על נפשנו המים הזידונים, ברוך ה' שלא נתננו טרף לשיניהם".

 

"מים הזידונים" הם שאר העמים. "לא נתננו טרף לשיניהם" על ידי שאנו נוטלים את הלולב לעורר עלינו מים קדושים, דהיינו שפע מים העליונים לנסך אותם על המזבח.

 

אותו יהודי ממשיך להסביר להם שבראש השנה יש דין. הדין הוא התעוררות הרצון. בזמן הדין צריך לתקוע בשופר, ולהמליך עלינו את המלך. לאחר מכן, הרצון ממשיך לגדול עד שמגיע להשתוקקות מלאה ביום הכיפורים. ביום הכיפורים מוותרים על האור הגדול של ההשתוקקות, ויוצאים לסוכות כדי לקנות את ההגיונות הנכונים. איתם נוכל לבוא לזיווג בשמיני חג עצרת, בסוד הכתוב: "שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני".

 

—-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלחו סמס/וואטסאפ למספר 0542142421 עם המילים נא לצרף לסיכום. תודה