כיצד להתיחס לאומות העולם? סיכום הזוהר – מהחבר דוד היימן

הזוהר הקדוש, פרשת נח, עמודים ל"ז-ל"ט, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

 

שאלה:

כיצד נכון להתייחס לאומות העולם?

 

סיכום השיעור:

כלל נקוט בידינו: דרך התפיסה של הנברא היא מהפרט אל הכלל.
כלל זה נוהג הן באדם פרטי והן ביחס כלל אנושי.
הגויים מייצגים את צד הפרטים ועם ישראל את בחינת הכלל.
היחס הנכון לגויים, הוא המאפשר את גילוי הכלל, בבחינת עם ישראל.

המסקנה מכאן היא, שהשלום של עם ישראל תלוי בשלום העולמי ועל כן צריך לשאוף אליהם במקביל.

 

לקבלת הוואטסאפ היומי מידי יום, שלח סמס/וואטסאפ למספר 0542142421, עם המילים נא לצרף לסיכום. תודה