קבלה מדוע מי שלא עוסק בספר הזוהר מרחיק את המשיח ובנין בית המקדש