הקדמה לתלמוד עשר הספירות אות יא יב המאור המחזירו למוטב