הקדמה לתלמוד עשר הספירות אות י' מקום בחירה ועבודה

5