הקדמה לתלמוד עשר הספירות אות יג יז תרנגול או עטלף

3