קבלה הקדמה לתלמוד עשר הספירות אות ב' שאלת השאלות

14