קבלה למתחיל הקדמה לפנים מאירות אות כ'ב ברכת הבנים

3