קבלה למתחיל הקדמה לפנים מאירות אות י'ד כולו שקרים

3