הרב אסף שמש מסכם לוואטסאפ היומי

הרב אסף שמש כותב.

שיעור 392, כד' באב.

דף היומי בזוהר, פרשת נח עמודים מט' עד נא', מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

מי מביא דינים על האדם?

בדפים אלה אנו לומדים את מאמר "ואני מביא מבול מים".

היום נבאר את הפסוק מפרשת נח: "ואני הנני מביא את המבול מים".

המילה "ואני" מבטאת חיבור בין צד הזכר לצד הנקבה, בין ז"א לנוקבא. לעומתה, המילה "הנני" מורה על צד הנקבה לבדה.

מכאן לומדים שרק צד הנקבה הוא המביא את הדין לעולם, כלומר את המבול. רוצה לומר, שכאשר צד הגוף של האדם פועל לבדו, ללא קשר לנשמה, או אז מגיע דינים על האדם.

"מבול מים" מורה שאומנם היה מבול, אך הוא לא הרג, אלא רק המחבל שהיה בתוך המבול – הוא שהרג. כך מלמד אותנו הזוהר, שייסורים גשמיים המגיעים אל האדם, אינם הורגים אותו, אלא רק צורת ההתייחסות אליהם – היא שהורגת.

את הרצונות הפרטיים שבאדם לא מעניינת צורת ההתייחסות, והם מלגלגים על נח.

רצונות פרטיים אלו הם צד הרשע שבאדם.

לא צריך לוותר על הרצונות הפרטיים אלא לראותם כחומר גלם וכהזדמנות לשכלל ולבטא את ההתייחסות הנכונה, וכך ינצל  האדם מדינים ועונשים.