קבלה למתחיל הקדמה לפנים מאירות אות י'ז עורמת הנחש

4