קבלה למתחיל הקדמה לפנים מאירות אות י'ח2 זיעה של חיים