קבלה למתחיל הקדמה לפנים מאירות אות י'ח להכיש על מנת להכחיש