קבלה למתחילים הקדמה לפנים מאירות אות ג 3 כוח המועיל והמזיק