קבלה למתחיל הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות ה' משיח צדקנו

3