מה זה בין המצרים ב 3 דקות

8

#קבלה #תודעת הנסתר #חכמת #הקבלה