מה זה בין המצרים ב 3 דקות

5

#קבלה #תודעת הנסתר #חכמת #הקבלה