בית המקדש – מה הקשר בין החורבן הבית החיצוני לפנימי

#קבלה #תודעת הנסתר #חכמת #הקבלה