בית המקדש – מה הקשר בין החורבן הבית החיצוני לפנימי

5

#קבלה #תודעת הנסתר #חכמת #הקבלה