בין המצרים

15

בין המצרים #שלושת #השבועות #תודעת #הנסתר
ימי בין המצרים – ברוח הקבלה החסידות והפנימיות