תלמוד עשר הספירות – מהו ראש העליון של הקו שנוגע באין סוף ברוך הוא

6

#קבלה #תודעת הנסתר #חכמת #הקבלה