דרגות הסולם – אצילות היא השגחה פרטית

14

#רבי #ברוך #שלום #הלוי #אשלג דרגות הסולם – אצילות היא השגחה פרטית