דרגות הסולם – אצילות היא השגחה פרטית

#רבי #ברוך #שלום #הלוי #אשלג דרגות הסולם – אצילות היא השגחה פרטית