דרגות הסולם – בעל כורחך

4

#רבי #ברוך #שלום #הלוי #אשלג #רבש | 03. דרגות הסולם – בעל כורחך