תניא – פרק ג'

תניא – פרק ג' – התבוננות
0:00 a תניא
33:45 b ספר התניא
34:44 c שיעורים בספר התניא
37:43 d תניא למתקדמים