ספר התניא – פרק ב'

ספר התניא – פרק ב' – פנימיות וחיצוניות
0:00 a תניא
33:35 b ספר התניא
34:34 c שיעורים בספר התניא
37:33 d תניא למתקדמים