הילולת האר"י הקדוש

הילולת האר"י הקדוש 2021 #האר"י #הקדוש #הילולא #רבי #יצחק #לוריא #חכמת #הקבלה
* 00:00- הילולתא הארי הקדוש
* 00:00- הציון הארי" הקדוש
* 46:00 – תולדות
* 55:00 – חידוש האר"י הקדוש בעולם הקבלה
* 01:12:00 – יארצייט האר"י – תיקוני הזוהר נתיב תנינא
* 02:22:00 – יארצייט האר"י – חשיבות העסק בפנימיות