קבר הארי הקדוש

1

ציון הארי הקדוש – רבי יצחק לוריא