הילולת הארי

הילולת הארי הקדוש 2021 #האר"י #הקדוש #הילולא #רבי #יצחק #לוריא #חכמת #הקבלה
* 00:00 – הילולתא הארי הקדוש
* 10:00 – תולדות
* 20:00 – חידוש הארי בעולם הקבלה
* 32:00 – יארצייט הארי