עולם פנימי מקרין לעולם חיצוני

20

#עולם #פנימי #מקרין #לעולם #חיצוני

0:00 עולם פנימי מקרין לבחוץ לא כפשוטו
4:14 קשר בין חוץ לפנים
4:09 תת תזונה רוחניות ומחלות
5:34 חוק ההשתוות – שערי קדוש

0:10 עולם פנימי מקרין לבחוץ לא כפשוטו
4:14 קשר בין חוץ לפנים
4:09 תת תזונה רוחניות ומחלות
5:34 חוק ההשתוות – שערי קדוש
7:30 הדמיה גשמית לא תוצאה ישירה של ההקרנה הרוחנית אלא רק סימן ודמיון סמלי
7:54 האם יש הקרנה כללית וסמלית בין הגשמיות לרוחניות
9:14 c למה הדברים מוסתרים וחושבים שהגשמיות מלבוש ישיר לרוח?
09:30 c מה הקוקוריקורינה באה לעורר בנו?
20:55 c מי גילה רז זה לבני שהגשמיות היא סימן ולא סיבה (תע"ס חלק א בתחילתו)