קבלה

#קבלה #חכמת #הקבלה תורת קבלה
0:00 מבוא קבלה שיעור א'
01:09:00 מבוא קבלה שיעור ב'
02:21:00 מבוא קבלה שיעור ג'
03:33:00 מבוא קבלה שיעור ד'