חכמת הקבלה – מבוא

#חכמת #הקבלה – קורס מבוא לחכמת הקבלה
0:00 מבוא לחכמת הקבלה שיעור א'
01:08:00 מבוא לחכמת הקבלה שיעור ב'
02:20:00 מבוא לחכמת הקבלה שיעור ג'
03:32:00 – מבוא לחכמת הקבלה שיעור ד'

קבלה

קורסים מומלצים בחכמת הקבלה