קבלה וחסידות – צער על חורבן הבית

#בית #מקדש #חורבן