תלמוד עשר הספירות: אותיות ע"ו-פ"ז

תלמוד עשר הספירות: חלק א' -לוח השאלות | אותיות ע"ו-פ"ז
0:00 a קבלה תלמוד עשר הספירות
33:35 b קבלה תלמוד עשר הספירות
44:34 c קבלה תלמוד עשר הספירות