תלמוד עשר הספירות – למה לא הוכרו ד' הבחינות במדרגות זו למטה מזו בעת הצמצום?

10

תלמוד עשר הספירות –