תלמוד עשר הספירות – למה נסתלק האור מהנקודה האמצעית ושוב לא חזר?

1

תלמוד עשר הספירות –