תלמוד עשר הספירות – למה נסתלק האור מהנקודה האמצעית ושוב לא חזר?

4

תלמוד עשר הספירות –