תלמוד עשר הספירות – למה לא נעשה בחינת סוף על ידי הצמצום?

1

תלמוד עשר הספירות –