תלמוד עשר הספירות – למה נסתלק האור בעת הצמצום מכל ד' הבחינות?

3

תלמוד עשר הספירות –