תלמוד עשר הספירות – למה נסתלק האור בעת הצמצום מכל ד' הבחינות?

תלמוד עשר הספירות –