תלמוד עשר הספירות – מה נמשך מהרצון לקבל הכלול באין סוף?

1

תלמוד עשר הספירות – מה נמשך מהרצון לקבל הכלול באין סוף?