תלמוד עשר הספירות – מה נמשך מהרצון לקבל הכלול באין סוף?

2

תלמוד עשר הספירות – מה נמשך מהרצון לקבל הכלול באין סוף?