תלמוד עשר הספירות – למה צמצם את עצמו בבחינה ד'?

4

תלמוד עשר הספירות –