תלמוד עשר הספירות – למה צמצם את עצמו בבחינה ד'?

5

תלמוד עשר הספירות –