תלמוד עשר הספירות – למה צמצם את עצמו בבחינה ד'?

תלמוד עשר הספירות –