בעל הסולם – פרי חכם | קלקול הטמון הוא באפס תקווה

בעל הסולם – פרי חכם – איגרות קודש | קלקול הטמון הוא באפס תקווה