בעל הסולם – פרי חכם | קלקול הטמון הוא באפס תקווה

20

בעל הסולם – פרי חכם – איגרות קודש | קלקול הטמון הוא באפס תקווה