האם מותר לאישה ללמוד זוהר ?

22

האם מותר לאישה ללמוד זוהר ?