האם מותר לאישה ללמוד זוהר ?

8

האם מותר לאישה ללמוד זוהר ?