האם מותר לאישה ללמוד זוהר ?

האם מותר לאישה ללמוד זוהר ?