תקשור – מיסטיקה

2

#תקשור #תשקור #קשקוש #שרשור #אשליה #קבלה
@קבלה למתחיל