קבלה למתקדמים – אלוקות ורוחניות


הקדמת פי חכם | פי חכם | מבשרי אחזה אלוק
0:00 a קבלה הקדמת פי חכם
03:04:33 b קבלה פי חכם
04:04:33 c קבלה מבשרי אחזה אלוקה
05:04:33 d קבלה ההכרה האלוקית