קבלה – משיח

קבלה שופרו של משיח יהדות בית המקדש אור לגויים

0:00 a שופרו של משיח
33:35 b יהדות
44:34 c בית המקדש
02:04:33 d אור לגויים