דרגות הסולם – 9-11 כי את אשר ה' יאהב יוכיח

1

דרגות הסולם : 9-13. כי את אשר ה' יאהב יוכיח