הרב"ש – פרשת תולדות | ברכת שלום

רב"ש – פרשת תולדות | ברכת שלום | #רבי #ברוך #שלום #הלוי #אשלג |